Pengumuman Judul Proposal Skripsi

2023-03-26 | 1359 | Berita

 

     Berdasarkan Hasil Rapat Program Studi Bahasa dan Sastra Arab pada Selasa, 21 Maret 2023. Ketua STIABI Riyadul ‘Ulum Tasikmalaya menetapkan judul-judul dan pembimbing skripsi Prodi BSA tahun 1444/2023 adalah sebagai berikut:

NO NAMA MAHASISWA/I NIM PEMBIMBING 1 PEMBIMBING 2 JUDUL PROPOSAL KET
1 ALDHA RAHMANI 2202011049 Rahmat Mulya Nugraha, M.Pd. Faiz azhari , M.Pd ????? ?????? ?? ?????? ?????? (????? ??????? ??????) Diterima (Perlu Pembatasan)
2 AMALIA NURASYIFA  0120191002 H. Nurrohman, M.Pd. Yulianti Hasani, M.Pd.I ???????? ????????? ?? ???? ???? ?? ?????? ?????? (????? ??????? ?????????) Diterima
3 ANNISA YULIANI 02202011046 Emas Masruroh, M.Pd. Inayatul Maula, M.S.I ????????? ????? ?? ????? "???? ??????" ????? ????? (????? ????????? ????? ???? ????) Diterima
4 ARANTZA  02202011067 Inayatul Maula, M.S.I Yulianti Hasani, M.Pd.I ??????? ?????? ?? ??? ?????? ?????? (????? ??????? ?????) Diterima
5 DEDE SILVI BARKAH 02202011052 Rahmat Mulya Nugraha, M.Pd. Yulianti Hasani, M.Pd.I ??????? ?? ??? ???? ?? ??? ???? (????? ??????? ??????) Diterima
6 FAHMI RAMDANI 02202011062 Emas Masruroh, M.Pd. Dr. H. Dadang Yudistira, M.Pd. ????? ???? ????????? ?? ???? ?????? ??????????? (???? ????? ????????) Diterima
7 IDA MAELANI 02202011068 Agus Riyadi, M.Pd. Titim Siti Fatimah, M.Pd ??????? ??????? ?? ??????? ??????? ???????? ????? ???? (????? ??????? ?????????? ???????) Diterima
8 INDAH DWI CAHYANI 02202011047 Inayatul Maula, M.S.I Rahmat Mulya Nugraha, M.Pd. ????? ????????? ?? ??? ?????? ?  
9 KHAIRUNNISA NUR SALSABILA 02202011050 Yulianti Hasani, M.Pd.I H. Nurrohman, M.Pd. ??????? ???????? ????????? ?? ???  ??? ???? ?? ?????? ?????? (????? ??????? ??????) Diterima
10 LINDA SRI PUSPITA 02202011054 Titim Siti Fatimah, M.Pd. Mohammad Ridwan, M.Pd. ???????? ???????? ?? ???? ????? (????? ??????? ??????) Diterima
11 M ZILLAN  02202011060 Faiz Azhari, M.Pd. H. Nurrohman, M.Pd. ????????? ?? ???? ??? ???? ???? ?? ???? ?????? Diterima (Konsultasi Pembimbing 1)
12 MILAH HANIFAH 02202011053 Titim Siti Fatimah, M.Pd. Faiz azhari , M.Pd ??????? ???????? ?? ??? ???? ???? (?????  ??????? ?????) Diterima
13 MOHAMMAD WIJDAN FAIQ FADHLILAH 02202011061 Yulianti Hasani, M.Pd.I Agus Riyadi, M.Pd. ????? ??? ??????? ?? ??? ????? ?????? ????? ????? ???????? ?? ???? ????? ??????? (????? ??????? ??????) Diterima
14 NADYA PUTRI RAMADHANI 02202011051 Faiz Azhari, M.Pd. Mohammad Ridwan, M.Pd. ????? ?????? ?? ????? ??? ??? ???? ???? ???? ????? ????? (????? ??????? ???????) Dikonsultasikan ke Pembimbing 1
15 NENG NURAENI 02202011056 Yulianti Hasani, M.Pd.I Titim Siti Fatimah, M.Pd. ????? ??????? ?????? ????? ?? ????? ??????? Ganti Tokoh
16 REFA MUGHNI LABIB 02.2020.1.1.050 Agus Riyadi, M.Pd. Emas Masruroh, M.Pd. ????? ?????????? ??????? ??? TOAFL ?????? ????? ?????? ?? ????? ??????? (??? ????? ??????? ?????? ???? ?????? ?????????? ??????? Diterima
17 RIDWAN MALIK 02202011065 Faiz Azhari, M.Pd. Emas Masruroh, M.Pd. ????? ?????? ????????? ????????? ?? ???? ???? ??? ??? ?................... (????? ??????? ???????) Diterima (Tentukan Filmnya)
18 RIFA NURUL MADINA 02202011066 H. Nurrohman, M.Pd. Yulianti Hasani, M.Pd.I ????? ???????...... ?? ????? ????? ????? ????  Direkomendasikan untuk menentukan lafadz
19 RIFQY FIKRUN NAJAHY 02.2020.1.1.058 Titim Siti Fatimah, M.Pd. Agus Riyadi, M.Pd. ????? ??? ?????? ???????? ?? ??? "??????" ?????? ????? Diterima
20 RISMA NURIATI ZANNAH AMATILLAH 02.2020.1.1.055 M. Syahrul Zaki Romadloni, M.A.Ed. Faiz azhari , M.Pd ????? ????? ????? ?? ???????? ??????? ????? ???? ???? ?????? ??????? ???????? (?????  ???????? ?????) Diterima (Diterima dengan Studi Kasus)
21 SRI HARYANI 02.2020.1.1.044 Inayatul Maula, M.S.I Titim Siti Fatimah, M.Pd. ?????? ????? ?? ????  ????? (????? ??????? ?????????) Diterima (Difokuskan ke Ikhtiyar Lafdznya)
22 SRI NURHAYATI 02.2020.1.1.045 Mohammad Ridwan, M.Pd. Rahmat Mulya Nugraha, M.Pd. ????? ??????? ?? ???? ??????? (????? ??????? ?????) Direkomendasikan ganti pembahasan
23 SYAHRUL PAMUNGKAS 02.2020.1.1.063 Mohammad Ridwan, M.Pd. Agus Riyadi, M.Pd. ????? ??????? ?? ??? ????  ????????? ????? ?????? (????? ????????? ???????) Diterima
24 WAFA AMALIA SOFIAH 02.2020.1.1.043 Agus Riyadi, M.Pd. Emas Masruroh, M.Pd. ????? ??? ??? ??????? ??? ?????? (????? ?????? ?????) Direkomendasikan ganti pembahasan
25 YANTI MARDIYANTI 02.2020.1.1.048 Emas Masruroh, M.Pd. Dr. H. Dadang Yudistira, M.Pd. ?????? ??????? ??????? ??????? ??? ????? ?????? ????? ???? ?????? ???? ?????? ?? ??????? ??????  Diterima
26 ZAMZAM ZAINUL HAQ 02.2020.1.1.061 M. Syahrul Zaki Romadloni, M.A.Ed. Agus Riyadi, M.Pd. ?????? ?????? ???????? ?? ????? ??? ?????? ????? ???(????? ??????? ???????? ?? ??????????? ?????)  Diterima
27 REGI PATHUZZAMAN HALIM  02.2020.1.1.064 Rahmat Mulya Nugraha, M.Pd. Inayatul Maula, M.S.I Blm mengajukan judul Konsultasi ke DPA dan Pembimbing 1